Kursing.no Org.nr. 980355217 mva


LibreOffice (før OpenOffice.org) er en gratis kontorpakke på linje med microsoft office (word, excel og powerpoint).
Den inneholder også et utmerket tegneprogram, matematisk editor og et databaseprogram.

Selv om det har kommet nyere versjoner av programpakken, gjelder disse guidene fremdeles i stor grad.

Brukerveiledning for OpenOffice.org 2.x

Meget detaljert. En del emner som også gjelder i versjon 3.x, er bare beskrevert her. Gjelder bl.a. fletting og maler.

- Generell del, Writer (tekstbehandling) og Calc (regneark)

- Draw (tegneprogram) og Impress (presentasjon)

- Hoved- og deldokument

- Kildeliste

Bøker for OpenOffice.org 3.x

Se også brukerveiledningen for 2.x.

- Alle bøkene samlet til ei bok (ca. 400 sider).

Oppdelt i hefter på ca. 100 sider:

- Generell del

- Writer (tekstbehandler)

- Calc (regneark)

- Draw (tegneprogram) og Impress (presentasjon)

Bjørnar Pedersen konsulenttjenester. Adresse: Hovdenakkvågen 4, 6456 Skåla.

E-post: bjornar.pedersen<alfakrøll>kursing.no, Tlf. 90837314.