Privatundervisning i matematikk

I matematikk skal du først og fremst lære å tenke logisk. Det er et annerledes fag; står du fast, må du som oftest ha hjelp for å komme videre. En god matematikklærer kan være løsningen.

Undertegnede tilbyr hjelp i faget. Det kan være planlegging, rådgivning, leksehjelp eller undervisning. Fra 3. klasse i grunnskolen via ungdomsskolen til 2. klasse på vgs (1Y, 1P, 2P og 2PY).

Dere kan være fra en til fire elever. Ofte lærer en best i små grupper av omtrent like gode elever!

Målet kan være å stå i faget, forstå grunnleggende byggeklosser, gjenvinne selvtilliten i faget, få en toppkarakter eller forbedre visse emner som f. eks. tenkemåter på tekstoppgaver.

Digitale verktøy som kalkulator, regneark og graftegner brukes ved behov.

Det brukes mye konkreter og tegninger.


All hjelp tilpasses elevens ståsted og ønsker.

Hjelpen kan gis over tlf, internett, hjemme hos eleven(e) eller i mine lokaler på Bjørset (Molde).

Referanser

    Leif B. Ersnes (rektor Bergmo ungdomsskole, tlf 41443240)

    Maria Heimen (hadde henne som elev i 9. kl. 2022-23, tlf 98818394)

    Even Hollingen (far til tidligere privatelever, tlf. 90595662)

Priser

Antall elever

Kr pr elev pr skoletime

1

600

2

350

3

250

4

200

Undertegnedes CV

Bjørnar S. Pedersen Sagvegen 3, 6412 Molde

www.kursing.no/matte, bjornar.pedersen@kursing.no, tlf 90837314